Madrasah Tarbiyatul Aulad

Program pendidikan untuk anak usia 4 – 6 tahun atau setara dengan pendidikan Taman Kanak-Kanak secara umum.